Inwentaryzacja zieleni w ofercie pracowni iKropka

Tereny zielone wymagają odpowiedniego utrzymania, ale również sporządzenia ich właściwej, pod względem wymagań przepisów prawnych, dokumentacji. W skład takiej dokumentacji wchodzić może także różnego rodzaju inwentaryzacja zieleni, czyli przede wszystkim inwentaryzacja dendrologiczna, bowiem drzewa są najbardziej widocznym i najważniejszym elementem terenów zielonych. Inwentaryzacja zieleni zwykle powierzana jest do wykonania specjalistycznym podwykonawcom, którzy posiadają doskonałą praktykę i długoletnie nieraz doświadczenie w tym zakresie. Bardzo wiele prac inwentaryzacyjnych realizuje pracownia architektury krajobrazu iKropka.