Tworzenie nagrobków wymaga od pracowników zakładu kamieniarskiego doskonałej znajomości materiału, w którym pracują. Koniecznym jest również korzystanie z nowoczesnych urządzeń umożliwiający precyzyjną obróbkę wymagającego materiału. EDIstone to uznany zakład kamieniarski. Wrocław oraz okoliczne miejscowości są miejscami gdzie znajduje się większości powstających tam nagrobków. Zakład wytwarza nagrobki wykorzystując odpowiednio przygotowany naturalny kamień. Poza klasycznymi wzorami wykonywane są również mniej typowe nagrobki powstające według indywidualnych projektów. Zakład kamieniarski wrocław wykonuje nagrobki pojedyncze oraz podwójne. Pracownicy posiadają doświadczenie umożliwiające bezpieczne prowadzenie wszelkich prac renowacyjnych. W czasie takich prac nagrobek jest rozbierany szczegółowo czyszczony oraz zabezpieczany środkami chemicznymi. Uzupełnia się także ubytki w materiale. Korzystając z wielokrotnie sprawdzonych metod przeprowadzane jest czyszczenie napisów znajdujących się na nagrobku.