szkolenia doskonalące

Nasza firma organizuje różnego rodzaju szkolenia doskonalące dla różnych grup zawodowych. W ostatnim czasie bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się kursy zawodowe dla nauczycieli oraz kadry dydaktycznej w różnych placówkach oświatowych. Gwarantujemy najwyższy poziom szkoleń, dostosowany do potrzeb danej grupy nauczycieli. W szczególności w ostatnim czasie istnieje duże zapotrzebowanie na szkolenia doskonalące z obszaru zmian w systemie edukacji (w tym w związku z reformą gimnazjów oraz zmianą podstawy programowej). Zapewniamy dogodne warunki i terminy wszystkich szkoleń i kursów dla nauczycieli.