Praktycznie każde nasze działanie wywiera wpływ na środowisko naturalne. Dotyczy to również różnego rodzaju działalności gospodarczej. Czasami ze względów prawnych konieczne staje się sporządzenie dokumentu, jakim jest raport o oddziaływaniu na środowisko. Zagadnienia te muszą być poddawane ciągłym badaniom, gdyż całość procesów jest zmienna w czasie. Bardzo istotną pomocą w charakteryzowanym zakresie jest działalność firmy Eco System Polska. Pracują w niej wybitni specjaliści, którzy dokładnie znają zagadnienia z zakresu wpływu różnych działań na przyrodę. Zarówno fauna jak i flora podlegają presji ze strony człowieka. Nie można pozwolić na to, by dochodziło do destrukcyjnych działań w obrębie przyrody. Eco System Polska doskonale wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z tą ideą wszelkie działania muszą mieć na uwadze wiele czynników, tak by nie dochodziło do destrukcji danego elementu otoczenia. Raport o oddziaływaniu na środowisko jest bardzo nam wszystkim potrzebny.