Gaśnice śniegowe

Gaśnice śniegowe, której środkiem gaśniczym jest zawarty w wysokociśnieniowej butli, skroplony dwutlenek węgla, który po przez rozprężenie adiabatyczne oziębią się do temperatury ok. -78 stopni Celsjusza i zestala się w formę suchego lodu. Gaśnice śniegowe służą do gaszenia pożarów z grupy B oraz C. Środek gaśniczy, czyli wyżej wymieniony dwutlenek węgla jest bezpieczny dla człowieka, zwierząt i środowiska naturalnego. Nie powoduję zanieczyszczenia w miejscu gaszenia, jednak może uszkodzić układy elektroniczne, a w pomieszczeniach zamkniętych może spowodować utratę przytomności osób znajdujących się w miejscu gaszenia. Wadą gaśnic śniegowych jest natomiast ich duża masa w porównaniu z innymi gaśnicami o podobnej skuteczności. Gaśnicą śniegową nie należy gasić ludzi, gdyż działanie tak niskiej temperatury powoduje dodatkowe obrażenia. Kolejną wadą gaśnicy śniegowej jest również niezbyt wysoka temperatura krytyczna skroplonego dwutlenku węgla. Wynosi ona 31,4 stopnia Celsjusza, przez co gaśnica nie może być przechowywana w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze. Należy chronić ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.